Tájékoztató

Tájékoztató a vasútszakmai oktatók, üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak 2022 évre tervezett időszakos képzéséről, a vizsgabiztosok 2022 évre tervezett továbbképzéséről

A fenti képzésekkel (továbbiakban: továbbképzés) kapcsolatos feladatok ellátását a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet alapján a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) szervezeti egységeként működő Vasúti Képzési Módszertani Központ (VKMK) látja el.

Az NFM rendelet 9.§ (2) alapján: Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a képzési módszertani központ által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal - a nyilvántartásba vétel évét kivéve - részt kell vennie.

A 15. § (5) alapján: A vizsgabiztosoknak évente - a kinevezés évét kivéve - legalább egy alkalommal a képzési módszertani központ által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.

A továbbképzések általános szabályait a Vasúti Képzési Módszertani Központ hatályos eljárási rendje tartalmazza.

 

1) Az oktató és az üzemvezető munkakört betöltők részére az időszakos képzés a központ által meghatározott, és a központ honlapján közzétett ütemterv alapján történik.

A vasúti társaságokkal nem egyeztetett időpontokra egyénileg jelentkező oktató és vasútüzem- vezető munkakört betöltők az időszakos képzésre a VKMK honlapján található továbbképzés jelentkezési lap elektronikus úton történő kitöltésével és elküldésével jelentkezhetnek legkésőbb a képzés napját megelőző 5. munkanapig az adott képzésre meghirdetett létszámkeret beteltéig.

vasútszakmai oktatók időszakos képzésének lebonyolítása 2022 évben:

a) 2022. évtől kibővítésre kerül azon vasúti társaságoknak a köre, amelyek oktatói számára tréning jellegű továbbképzést is szervezünk.

 

b) A mozdonyvezető vasútszakmai oktató kollégák számára szimulátor berendezéssel modellezett helyzetekben is erősítésre kerülnek a felügyelet alatti vezetési gyakorlat során szükséges oktatói kompetenciáik.

 

c) ASCVPSZU vizsgával rendelkező vasútszakmai oktató kollégák részére 2 napos továbbképzést szervezünk, amelyen az SCVPSZU fontosabb módosításai kerülnek feldolgozásra. Fontos információ, hogy az eltérés vizsga nem része a továbbképzésnek!

 

A fentiek miatt ettől az évtől kezdődően a vasútszakmai oktatók továbbképzésében is bevezetjük a hagyományos továbbképzések mellett a tréning jellegű és - a mozdonyvezető gyakorlati oktatók esetében - a szimulátor berendezéssel támogatott időszakos képzéseket is.

Két- illetve hároméves ciklus keretében, minden érintett oktatót mindkét illetve mindhárom továbbképzési formában részesítjük. Pl. az első évben tréning, a második évben szimulátor berendezéssel támogatott, a harmadik évben hagyományos képzést kapnak az érintettek.

A szimulátor berendezéssel támogatott képzés a KTI épületében kerül megtartásra. A másik két képzéstípus természetesen megtartható az eddigi vállalati helyszíneken is.

Az elméleti vasútszakmai oktatók esetében – a 2021. évhez hasonló módon - a továbbképzés részét képezi biztonságkritikus kommunikáció témakörét feldolgozó digitális tananyag megtekintése.

A digitális tananyag az alábbi webhelyen érhető el 2022. április 1-től: https://www.ktdkft.hu/course/index.php

A digitális tananyag megtekintéséhez szükséges:

felhasználónév: a jelentkező email címe,

jelszó: KTi! továbbá közvetlenül utána írva a jelentkező KTI azonosítója pl.: KTi!12345 Azokban az esetekben, amikor a jelentkező KTI azonosítója három számjegyű, a jelszót az azonosító számjegyei elé írt 0-val kell kiegészíteni, pl.: KTi!0123

A digitális tananyag megtekintésének határideje: 2022. december 31.

 

A 2016. február 1-től hatályos Saját Célú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCVPSZU) 2. sz. módosítása a Hivatalos Értesítő 2021. évi 60. számában közzétett közlemény:

„A Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (a továbbiakban: Utasítás) 2. számú módosítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztálya – VHF/106218-1/2021-ITM számon – jóváhagyta. Az Utasítás 2. számú módosítása 2022. november 2-án lép hatályba, amely időpontig gondoskodni szükséges az érintett vasútüzemi személyzet módosított Utasítással történő ellátásáról, oktatásáról és vizsgáztatásáról.”

alapján 2022. november 2-án lép hatályba. Emiatt az SCVPSZU-val érintett pályahálózatok vasútüzem-vezetői számára a továbbképzés 2 napos lesz, és az SCVPSZU fontosabb módosításait, és az azzal kapcsolatos teendőeket fogja feldolgozni.

 

További fontos információk:

  • az eltérés vizsga nem része a továbbképzésnek,
  • az SCVPSZU 2. sz. módosításának hatályba lépése után további képzések nem kerülnek megtartásra,
  • a vasútüzem-vezetőknek az SCVPSZU módosítással kapcsolatban több komoly teendője is van – ezért fontos, hogy jóval a hatálybalépés előtt legyen a továbbképzés, hogy legyen idejük a teendők elvégzésére

 

Az SCVPSZU-val nem érintett (pl. kisvasúti) pályahálózatok vasútüzem-vezetői számára a továbbképzés a hagyományos témakörök mellett a biztonsági kultúra, illetve a biztonságkritikus kommunikáció témakörét fogja feldolgozni, ezért számukra a továbbképzés részét képezi, és a továbbképzésen való részvétel feltétele a biztonsági kultúra, illetve a biztonságkritikus kommunikáció témakörét feldolgozó digitális tananyagok megtekintése.

A digitális tananyag az alábbi webhelyen érhető el 2022. április 1-től: https://www.ktdkft.hu/course/index.php

A digitális tananyag megtekintéséhez szükséges:

felhasználónév:a jelentkező email címe,

jelszó: KTi! továbbá közvetlenül utána írva a jelentkező KTI azonosítója pl.: KTi!12345 Azokban az esetekben, amikor a jelentkező KTI azonosítója három számjegyű, a jelszót az azonosító számjegyei elé írt 0-val kell kiegészíteni, pl.: KTi!0123

A digitális tananyag megtekintésének határideje: a továbbképzés napja előtti 3. munkanap!

 

2) A vizsgabiztosok részére tartandó továbbképzések időpontjait a vizsgabiztosok a központ honlapján minden év március 31-ig közzétételre kerülő ütemtervben találják.

 

A vizsgabiztosok az általuk kiválasztott időpontra a Központ honlapján jelentkezhetnek a jelentkezési lap kitöltésével.

A vizsgabiztosok esetében – a 2021. évhez hasonló módon - a továbbképzés részét képezi biztonságkritikus kommunikáció témakörét feldolgozó digitális tananyag megtekintése.

A digitális tananyag az alábbi webhelyen érhető el 2022. április 1-től: https://www.ktdkft.hu/course/index.php

felhasználónév: a jelentkező email címe,

jelszó: KTi! továbbá közvetlenül utána írva a jelentkező KTI azonosítója pl.: KTi!12345 Azokban az esetekben, amikor a jelentkező KTI azonosítója három számjegyű, a jelszót az azonosító számjegyei elé írt 0-val kell kiegészíteni, pl.: KTi!0123

A digitális tananyag megtekintésének határideje: 2022. december 31.

 

3) Figyelem! 2022-ben a továbbképzések szervezésében új elemként jelenik meg a felnőttképzési szerződések általános szerződési feltételek alapján történő megkötése.

A Központ a felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően felnőttképzési szerződést köt a továbbképzés résztvevőjével.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2022. évtől élve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által biztosított lehetőséggel, nem írásos formában kerülnek megkötésre a képzésben résztvevőkkel a felnőttképzési szerződés.

Nyomatékkal hívjuk fel a továbbképzéseinken résztvevő vasútszakmai oktatók, üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak, vizsgabiztosok figyelmét, hogy a felnőttképzési szerződés megkötésére 2022-től oly módon kerül sor, hogy:

A felnőttképzési szerződés tartalmát, mint általános szerződési feltételeket a központ a honlapján ismerteti meg a képzésben résztvevő személyekkel. Továbbá a központ a jelentkezőknek legkésőbb a képzés megkezdése előtti második munkanapig e-mail formájában is megküldi a felnőttképzési szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazó tájékoztatót.

A képzésben résztvevő saját felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely alapján a központ biztosan el tudja juttatni hozzá a felnőttképzési szerződés általános feltételeit tartalmazó tájékoztatót.

 

4) továbbképzések díjának megfizetése

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a továbbképzésen való részvétel feltétele, hogy a továbbképzés – VKMK Eljárási rendje szerinti – díja (Ft/fő) befizetésre került. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt postai úton, vagy elektronikus úton a vkmk.tovabbkepzes@kti.hu email címre megküldi a központ részére.

A befizetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatót ezen a linken éri el.

 

A szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében a továbbképzés – VKMK Eljárási rendje szerinti – teljes díja a szerződésben, vagy együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül elszámolásra.

 

 

Budapest, 2022. március 28.

 

                               Hidasi Sándor
                               központvezető