Vasúti balesetvizsgáló

Tájékoztató vasúti balesetvizsgáló alapképzés indításáról

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Vasúti Képzési Módszertani Központ (továbbiakban: Központ) meghirdeti vasúti balesetvizsgáló alapképzését.

A Központ a képzést a közlekedésbiztonsági szervezet által jóváhagyott - Vasúti Balesetvizsgáló alapképzési program  a 24/2012.( V.8.) NFM rendelet szerint - képzési program  alapján végzi.

A képzésben való részvétel feltételei:

 

-    Legalább főiskolai végzettség, vagy felsőoktatási alapfokozat

-    Főiskolai végzettség vagy felsőoktatási alapfokozat esetében 5 év vasúti közlekedési szakterületen szerzett gyakorlat, egyetemi végzettség vagy mesterfokozat esetén legalább 3 év vasúti közlekedési szakterületen szerzett gyakorlat.  

 

-   Felnőttképzési szerződést köt.

 

Kérjük a végzettséget igazoló dokumentumot és a szakmai gyakorlat munkáltató által kiállított igazolását szkennelve a jelentkezés mellékleteként, vagy külön e-mailben a vkmk.alapkepzes@kti.hu email címre megküldeni.

A képzésben részt venni szándékozók az alapképzésre, a Központ által meghirdetett alábbi időpontok figyelembevételével jelentkezhetnek:

-   Jelentkezési határidő:                                     2022. október 07.

 

 

-   A képzés tervezett indulása:                            2022. november 07.

 

A képzés adatai:

-   A képzés megnevezése, száma:              Vasúti balesetvizsgáló alapképzés

-   A képzés belső azonosítója:                     VKMK-BV-AL-2022/1

-   A képzés kezdete:                                   2022. november 07.

-   Az oktatás befejezése:                            2023. január 23.

-   A képzés óraszáma:                                  168 óra (125 óra elmélet, 43 óra gyakorlat,

-   A képzés tervezett befejezése:                 2023. január 31.

-   Az ellenőrzés, értékelés módja:                Folyamatos visszajelzés

-   A képzés helye:                                      1222 Budapest, Nagytétényi út 100.

 

 

 

A képzés tervezetten az alábbi napokon kerül megtartásra, minden nap 9:00 és 16:20 között:

2022. november  07, 08,14,15,21,22,28,29

2022. december 05,06,12,13,19,20,

2023. január 02,03,09,10,16,17,23

 

 

A jelentkezési kérelmet elektronikus formában a Központ honlapján (https://vkmk.kti.hu) – az alapképzés jelentkezési lap kitöltésével – kell kezdeményezni a központnál. A kitöltött jelentkezési lapot a vkmk.alapkepzes@kti.hu email címre kell megküldeni.

Az alapképzés 5 fő alatti létszámmal nem kerül elindításra. A csoportlétszám feltöltése a fenti jelentkezési oldalon történt hiánytalan, érvényes regisztrációk időbeli sorrendje alapján történik.

A felvételt nyert jelentkezők az alapképzésen akkor vehetnek részt, ha a jelentkezésüket a központ, a jelentkezés lezárását követő 5 munkanapon belül visszaigazolta. A képzés vizsgával zárul, melyről a VKMK tanúsítványt állít ki. A képzőszervezet a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a képzést sikeresen elvégezték.

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a képzés megkezdésének feltétele, hogy a képzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - díja (Ft/fő) befizetésre került. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt postai úton, vagy elektronikus úton a vkmk.alapkepzes@kti.hu  email címre megküldi a központ részére.

A szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében az alapképzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - teljes díját (Ft/fő) egy összegben, minden megkezdett részvétel után - függetlenül attól, hogy befejezte-e, vagy tesz-e sikeres vizsgát az alapképzésen résztvevő - az alapképzés kezdési hónapjára vonatkozó elszámolás alapján kell megfizetni a Központ által a vasúti társaság, illetve képzőszervezet részére a tárgyhónapot követő 3. napig megküldött analitika alapján. Az elvégzett és egyeztetett szolgáltatásokról a tárgyhónapot követő 10. napig a vasúti társaság, illetve képzőszervezet teljesítés igazolást állít ki, amely teljesítésigazolás alapján a Központ a tárgyhónapot követő 15. napig állítja ki a számlát. A Központ által kiállított számla alapján a teljesítés határideje a számla vasúti társaság, illetve képzőszervezet általi kézhezvételétől számított 30 nap. A fizetés módja: banki átutalás.

A vasúti balesetvizsgálók  alapképzésének díja a képzés és a vizsgák költségét magában foglalja, de nem tartalmazza a résztvevő szálláshely és utazási költségét. A képzés két nap konzultációt tartalmaz, az ezen felüli igények esetén 10.000 Ft + ÁFA/óra/fő. díj fizetendő.

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 07.

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              Hidasi Sándor

                                                                                                                                                                                              központvezető