Tájékoztató az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók alapképzésének indításáról

2023. 07. 10.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Képzési Módszertani Központ (továbbiakban: Központ) meghirdeti az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató alapképzését.

A Központ a képzést a vasúti közlekedési hatóság által jóváhagyott - Vasútszakmai oktató (elméleti) alapképzési program 2023- képzési program alapján végzi.

A képzésben való részvétel feltételei:

 

-            Legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

 

-            Felvételi elbeszélgetésen vesz részt. A felvételi eljárás keretében kb. 20 perces személyes elbeszélgetésre kerül sor minden egyéni jelentkezővel.

 

-            Felnőttképzési szerződést köt.

 

A képzésben részt venni szándékozóknak a szakmai gyakorlat munkáltató által kiállított igazolását szkennelve a jelentkezési felületre (Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszer, KéReg) kell feltölteniük.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezéskor vegyék figyelembe a 19/2011 (V.10) NFM rendelet 8. §-a által szabályozott, a vasútszakmai elméleti oktatók hatósági oktatói névjegyzékbe kerülésének feltételeit.

A képzésben részt venni szándékozók az alapképzésre, a Központ által meghirdetett alábbi időpontok figyelembevételével jelentkezhetnek:

Jelentkezési határidő:

2023. augusztus 07.

Felvételi elbeszélgetés

egyéni jelentkezés esetén:

augusztus hónapban egyénileg egyeztetett időpontban

A képzés tervezett indulása:

2023. szeptember 04.

 

A képzés adatai:

A képzés megnevezése, száma:

Vasútszakmai oktató (elméleti) alapképzés, VHF/39720-1/2023-ÉKM

A képzés belső azonosítója:

VKMK-AK-VSZO-2023/3

A képzés kezdete:

2023. szeptember 04.

Az oktatás tervezett befejezése:

2023. december 19.

A képzés óraszáma:

198 óra (128 óra elmélet, 60 óra gyakorlat,         10 óra hospitálás)

A képzés tervezett befejezése:

2024. január 19.

Az ellenőrzés, értékelés módja:

Folyamatos visszajelzés

A képzés helye:     

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

 

A képzés tervezetten az alábbi napokon kerül megtartásra minden nap 9:00 és 16:00 között.

 

2023. szeptember 04-05; 11-12; 18-19; 25-26;

2023. október 02-03; 09-10; 16-17; 24-25; 30-31;

2023. november 06-07; 13-14; 20-21; 27-28;

2023. december 04-05; 11-12; 18-19;

 

A jelentkezési kérelmet elektronikus formában a KéReg elektronikus felületen - KéReg általános tájékoztató – az alapképzés jelentkezési lap kitöltésével – kell kezdeményezni a Központnál.

Az alapképzés minimum 10 fő, de legfeljebb 24 fő létszámmal kerül elindításra. A csoportlétszám feltöltése a KéReg elektronikus felületen történt hiánytalan, érvényes jelentkezések időbeli sorrendje alapján történik.

A felvételt nyert jelentkezők az alapképzésen akkor vehetnek részt, ha a jelentkezésüket a Központ, a jelentkezés lezárását követő 5 munkanapon belül visszaigazolta.

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a képzés megkezdésének feltétele, hogy a képzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - díja (Ft/fő) befizetésre került. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt a KéReg elektronikus felületen feltölti a Központ részére.

Azok az egyéni befizetők – magánszemélyek - , akik nem saját maguk finanszírozzák az alapképzés díját - hanem költségviselőként a munkáltatót jelölik meg - kötelesek a díj átvállalásáról szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot is csatolni, ld. Változások a KTI VKMK által lebonyolított alap-és továbbképzések jelentkezési rendszerében.

A szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében az alapképzés VKMK Eljárási rendje szerinti - teljes díja a szerződésben, vagy együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül elszámolásra.

Az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók alapképzésének díja a képzés költségét magában foglalja, de nem tartalmazza a résztvevő szálláshely és utazási költségét, illetve az alapképzést lezáró, hatósági vizsga, továbbá a képzési programban meghatározott óraszámon felül szükségessé vált konzultáció költségét.

A Központ által jogszabályi felhatalmazás alapján szervezett képzések esetében felnőttképzési szerződés megkötésére oly módon kerül sor, hogy a felnőttképzési szerződés tartalmát - mint általános szerződési feltételeket - a Központ a honlapján illetve a KéReg elektronikus felületen ismerteti meg a képzésben résztvevő személyekkel.

 

Budapest, 2023.

Hidasi Sándor

központvezető