Változások a KTI VKMK által lebonyolított alap- és továbbképzések jelentkezési rendszerében

A KTI VKMK (továbbiakban: Központ) informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a már meglévő alkalmazásaink mellett új elektronikus felületet, a Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszert (továbbiakban: KéReg) alakítottunk ki a Központ által lebonyolításra kerülő alap- és továbbképzésekhez szükséges jelentkezésére.

 

A KéReg elektronikus felület célja az, hogy a Központ által lebonyolított képzésekre történő jelentkezés, valamint a jelentkezések feldolgozása átláthatóbb, mindenki számára áttekinthetőbb legyen.

 

A KéReg elektronikus felület elérhetősége

 

A KéReg elektronikus felület használatához regisztráció szükséges. A regisztrációt kétféleképpen lehet kezdeményezni:

 

-           vasúti társaságok, illetve képzőszervek

-           magánszemélyek

 

Vasúti társaságok, illetve képzőszervek esetében a KéReg elektronikus felület használatára vonatkozó kérelmet a Regisztrációs kérelem nyomtatványon szükséges benyújtani. A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Regisztrációs kérelem a központnak címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be (kereg@kti.hu).

 

A Központ által jóváhagyott – aláírt és lepecsételt – Regisztrációs kérelem nyomtatványt a Központ a nyilvántartásában rögzíti. Egy példányát szkennelve visszaküldi a kérelmezőnek.

 

A kapcsolattartót a sikeres regisztrációról és a személyes belépéssel kapcsolatban a KéReg elektronikus felületről küldött levélben tájékoztatjuk.

 

Magánszemélyek esetében a KéReg elektronikus felülethez a hozzáférést közvetlenül a KéReg elektronikus felületen történő regisztrációval biztosítjuk. A sikeres regisztrációról és a személyes belépéssel kapcsolatban a KéReg elektronikus felületről küldött levélben tájékoztatjuk.

 

A képzésekre jelentkezni egyénileg, vagy csoportosan lehet. Csoportos jelentkezés esetén a vasúti társaság, illetve a képzőszerv jelenti be a képzésben résztvevő személyt.

 

 Az alap- és továbbképzésekre egyénileg jelentkező személyek jelentkezését is a KéReg elektronikus felületen kell kezdeményezni.

 

Sikeres regisztrációt követően a meghirdetésre kerülő képzés kiválasztása után az egyéni jelentkező a KéReg elektronikus felületen tudja rögzíteni jelentkezési szándékát.

 

Azok, akik a képzés díját saját maguk vállalják, a KéReg használati útmutatóban leírtak szerint tudnak jelentkezni.

 

Azok, akiknek a képzés díját a munkáltató vállalja, igazolni kötelesek a munkáltatónak ezt a döntését.

A munkáltatói díjvállalás igazoltnak minősül:

-           Amennyiben az egyéni jelentkező - az általa választott, a Központ által meghirdetett képzésre - a munkáltatón keresztül kezdeményezi a jelentkeztetést, a munkáltató képviseletében eljáró - a KéReg elektronikus felület hozzáférésével rendelkező - személy (csoportkezelő) végzi el az érintett jelentkeztetését. A kötelezettségvállalást a munkáltatói kezdeményezés jelenti, külön igazolásra nincs szükség.

-           Amennyiben az egyéni jelentkező önállóan jelentkezik, és a munkáltatóját adja meg költségvállalónak, a munkáltatónak ki kell töltenie egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. A nyilatkozat megtalálható a központ honlapján, illetve a KéReg elektronikus felületen. A munkáltató által kitöltött, cégszerűen aláírt és lebélyegzett (amennyiben a cégjegyzés során ez szükséges) nyilatkozatot szkennelve a jelentkezőnek kell feltöltenie a KéReg elektronikus felületen. A jelentkezést, csak a tartalmilag és formailag kifogástalan nyilatkozat feltöltését követően fogadjuk el.

 

Az első sikeres jelentkezés vagy jelentkeztetés esetén az érintett személyre szóló e-mailben kap értesítést a további teendőiről. Az első, visszaigazoló e-mailben a KéReg elektronikus felület megadja a jelentkezőnek a belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát.

 

Amennyiben a jelentkező vagy jelentkeztető kapcsolattartó ismételten belép a KéReg elektronikus felületbe, azt az első alkalommal létrehozott felhasználói adataival teheti meg.

 

A Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszerrel reményeink szerint egy egyszerű, könnyen kezelhető felület áll a rendelkezésükre.

 

A képzésekkel kapcsolatos egyedi, részletes információkról továbbra is a Központ honlapján olvasható hirdetményben adunk tájékoztatást.

 

Ha a jelentkezőnek vagy jelentkeztető kapcsolattartónak bármilyen kérdése vagy problémája merül fel a rendszer használatával kapcsolatban, azt a kereg@kti.hu e-mail címen jelezheti.

 

Budapest, 2023. január

 

 

 

                                                                                               Hidasi Sándor

                                                                                               központvezető