Tájékoztató a továbbképzési díjak befizetéséről

A vasútszakmai oktatók, vasútüzem vezetők időszakos képzését valamint a vizsgabiztosok továbbképzését (továbbiakban továbbképzés) a VKMK csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.

A díjakat a Magyar Államkincstár (MÁK) 10032000-00287584-00000017 számlaszámra kell megfizetni.

Kérjük a természetes személy befizetőket és azokat a vasúti társaságokat, akik még nem kötöttek a KTI VKMK-val a szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodást, hogy a továbbképzés díjának utalására ne a meghirdetett időpontokra történő jelentkezéssel egyidőben, hanem legkorábban a továbbképzés tényleges időpontját megelőző 5. munkanapon, legkésőbb a továbbképzést közvetlenül megelőző munkanapon kerüljön sor.

Az utalásról minden alkalommal - a fenti időpontok figyelembevételével - igazolást kell küldeni a vkmk.tovabbkepzés@kti.hu e-mail címre.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen szolgáltatáshoz kapcsolódik (továbbképzés típusa, pénzügyi kódszáma).

Természetes személy befizető, költségviselő esetén az alábbi adatokat is kell feltüntetni:

-           a befizető neve

-           a befizető számlázási címe is

-           a befizető adószáma vagy adóazonosító jele.

Vasúti társasági költségviselő esetén az alábbi adatokat is kell feltüntetni:

-           a befizető neve

-           a befizető székhely címe

-           a befizető számlázási címe

-           a befizető adószáma.

 

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig a VKMK nem vesz figyelembe.

A központ a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére.

 

Továbbképzés díjak:

Pénzügyi kódszám/továbbképzés megnevezése/továbbképzés díja

7.1.1. Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve oktató időszakos képzés 50.000/nap*

7.1.2 Vizsgabiztos továbbképzés

50.000 /nap

 

7.1.3 Megváltozott biztonsági szabályokkal kapcsolatos vizsgabiztosi továbbképzés

50.000/nap

 

* Természetes személy befizető esetében a központ vezetőjének címzett, indokolt kérelem benyújtása esetén, a központ vezetője egyéni méltánylás alapján felmentést adhat a dupla befizetés alól.