Képzési programok elbírálási folyamata

Tájékoztató a képzési programok elbírálási folyamatáról

A képző szervezet által készített Képzési Programokat a képzést megelőzően 60 nappal, a módosított, aktualizált képzési programot pedig 30 nappal kérjük a központ részére felülvizsgálat és jóváhagyás céljából regisztrálni az online felületen.

Online képzési program bejelentés:

http://www.vasutivizsgakozpont.hu/alkalmazasok/online-kepzesi-program-bejelentes/

 

 A képzési program(ok) elbírálási díjának, díjainak befizetéséről szóló igazolást, igazolásokat (a szerződött partner kivételével) minden esetben a regisztráció során kell csatolni a bejelentéshez.

A befizetésről szóló bizonylat hiányában a képzési programot nem lehet beregisztrálni!

A képzési program elbírálásának díját a Vasúti Képzési Módszertani Központ eljárási rendje tartalmazza.

Az ilyen formában beérkezett képzési program(ok) lektorálásra kerülnek, melynek eredményéről e-mailben értesítjük a bejelentőt, valamint a megjelölt kapcsolattartót..

A lektorálás eredményétől függően a képzési program(ok) elfogadottan vagy javításra, kiegészítésre javasoltan elektronikus formában visszakerül(nek) az azt benyújtó szervezethez.

 

Bicskei János Képzésmódszertani irodavezető