Eljárási-, szolgáltatási-, alapképzés és továbbképzés díjak

A megrendelt eljárások, szolgáltatások, alapképzések és továbbképzések végrehajtásának teljesítését a központ csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi. A díjakat a Magyar Államkincstár (MÁK) 10032000-00287584-00000017 számlaszámra kell megfizetni az eljárás kezdeményezéssel, a szolgáltatás megrendeléssel, illetve az alap- és továbbképzés bejelentéssel egyidejűleg.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, illetve alap- vagy továbbképzéshez kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, alapképzés illetve továbbképzés típusát, pénzügyi kódszámát). Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, alap- illetve továbbképzésekkel kapcsolatban a központ nem vesz figyelembe.

A központ a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére.

 

7.1.     Alap- és Továbbképzés díjak

Pénzügyi
kódszám

Képzés/továbbképzés típusa

Egy képzés/továbbképzés
díja (Ft/fő)

 

 

A

7.1.1.

Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve oktató időszakos képzés 1 nap

 

75.000.-*

7.1.2.

Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve oktató időszakos képzés 75.000.- / nap - 2 napos

150.000.-

7.1.3.

Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve oktató időszakos képzés 75.000.- / nap- 3 napos

225.000.-

7.1.4.

Vizsgabiztos továbbképzés

75.000.-/nap

7.1.5.

Megváltozott biztonsági szabályokkal kapcsolatos vizsgabiztosi továbbképzés 1 nap

75.000.-

7.1.6.

Megváltozott biztonsági szabályokkal kapcsolatos vizsgabiztosi továbbképzés 75.000.- / nap – 2 napos

150.000.-

7.1.7.

Vasútüzem vezető alapképzés

180.000.-

7.1.8.

Elméleti vasútszakmai oktatói alapképzés

600.000.-

7.1.9.

Elméleti vasútszakmai oktatói alapképzés (Pedagógiai, andragógiai állami felsőfokú végzettséggel)

 

420.000.-

7.1.10.

Elméleti különleges kötöttpálya közlekedési szakmai oktató alapképzés

600.000.-

7.1.11.

Elméleti különleges kötöttpálya közlekedési szakmai oktató alapképzés (Pedagógiai, andragógiai állami felsőfokú végzettséggel.)

420.000.-

     

* Magánszemély befizető esetében, a központ vezetőjének címzett, indokolt kérelem alapján, a központ vezetője egyéni méltánylás alapján felmentést adhat.

 

 

7.2.     Eljárási és szolgáltatás díjak

7.2.1.   Eljárási díjak

7.2.1.1.Jóváhagyási eljárások díja

Pénzügyi kódszám

Eljárás típusa

Jóváhagyás díja
(Ft+ÁFA/hatósági vizsga**)

 

 

A

7.2.1.1.1.

Képzési programok jóváhagyása

85.000.-

7.2.1.1.2.

Képzési program módosítása (éves felülvizsgálathoz kapcsolódó és egyéb módosítások)

30.000.-

7.2.1.1.3.

Digitális oktatási anyag jóváhagyás

60.000.-

7.2.1.1.4.

Vonalismereti képzés során használandó videófelvétel vagy szimuláció jóváhagyása

60.000.-

** A jóváhagyási díjat annyi hatósági vizsga után kell megfizetni, amennyire a képzési program felkészít, módosítás esetén amennyit a módosítás érint. Integrált képzési program esetén a jóváhagyási díjat annyi modul után kell megfizetni, amennyi modul összevonásra került, módosítás esetén amennyit a módosítás érint.

 

7.2.1.2.Okiratok kiállításának díja

Pénzügyi kódszám

Eljárás típusa

Kiállítás díja (Ft/db)

 

 

A

7.2.1.2.1.

Igazolás utólagos pótlása továbbképzésen részvételről

6.000.-

 

7.2.2.   Szolgáltatás díjak

7.2.2.1.Számítógépes vizsgáztatás a központ eszközeivel

Pénzügyi kódszám Szolgáltatás típusa Szolgáltatás díja
(Ft+ÁFA/vizsga- csomag/alkalom/fő)
7.2.2.1.1. számítógépes rendszer biztosítása társasági időszakos vizsgához 5.000.-
7.2.2.1.2. a központ helyiségein kívül vizsgaszerver biztosítása 45.000.-
7.2.2.1.3. a központ helyiségein kívül az első 5 vizsgakliens és a hálózat biztosítása – a vizsgaszerver biztosítása esetén – (0 – 50 km távolságig) díjmentes
7.2.2.1.4. a központ helyiségein kívül az első 5 vizsgakliens és a hálózat biztosítása – a vizsgaszerver biztosítása esetén – (50 km távolság felett) 4.000.-
7.2.2.1.5. a központ helyiségein kívül a 6. és további vizsgakliens biztosítása – a vizsgaszerver biztosítása esetén – (0 – 50 km távolságig) 5.000.-
7.2.2.1.6. a központ helyiségein kívül a 6. és további vizsgakliens biztosítása – a vizsgaszerver biztosítása esetén – (50 km távolság felett) 5.000.-
7.2.2.1.7. a központ helyiségein kívül számítógépes vizsgatermek felkészítése (0 – 50 km távolságig) 45.000.-
7.2.2.1.8. a központ helyiségein kívül számítógépes vizsgatermek felkészítése (50 km távolság felett) 75.000.-
7.2.2.1.11. a vasúti társasági vizsgákhoz kapcsolódó kérdés/válasz adatbázisok feltöltése típusismereti, vonalismereti és állomásismereti vizsgák esetében 12.000.-
7.2.2.1.12. a vasúti társasági vizsgákhoz kapcsolódó kérdés/válasz adatbázisok feltöltése a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet 3. melléklet I/A. és II.1/A táblázataiban szereplő társasági vizsgák esetében 60.000.-

 

7.2.2.2. Belépőkártyák pótlása

Pénzügyi
kódszám
Szolgáltatás típusa Szolgáltatás díja
(Ft+ÁFA/belépőkártya)
7.2.2.2.1. Belépőkártya pótlása 12.000.-

 

7.2.2.3.Egyéb vasúti hatósági képzések

Pénzügyi
kódszám        
Szolgáltatás típusa              Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/fő)
7.2.2.3.1. vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése 250.000.-
7.2.2.3.2. járművezető gyakorlati vasútszakmai oktatói továbbképzés szimulátoron 180.000.-
7.2.2.3.3. Vizsgabiztosok pedagógiai, andragógiai továbbképzése 250.000.-
7.2.2.3.4. Kazánbiztosi képzés 450.000.-
7.2.2.3.5. RID kazánbiztos képzés 450.000.-
7.2.2.3.6. Kazánbiztosi továbbképzés 250.000.-
7.2.2.3.7. RID kazánbiztosi továbbképzés 250.000.-
7.2.2.3.8. Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi képzés 500.000.-
7.2.2.3.9. Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi továbbképzés 300.000.-
7.2.2.3.10. Felsőfokú kiegészítő hatósági műhely részterületi vezetői képzés 450.000.-
7.2.2.3.11.

ERA OSS képzés egységes biztonsági tanúsítványok témakör

200.000.-
7.2.2.3.12.

ERA OSS képzés ERTMS rendszerek jóváhagyása témakör

150.000.-
7.2.2.3.13.

ERA OSS képzés vasúti járműengedélyek témakör

 200.000.-
7.2.2.3.14.

Vasúti balesetvizsgálói alapképzés

500.000.-
7.2.2.3.15. Vasúti balesetvizsgálók továbbképzése 300.000.-
7.2.2.3.16. Vasúti biztonsági kultúra ismeretek képzés 15.000.-
7.2.2.3.17. Biztonságkritikus kommunikáció 15.000.-

 

7.2.2.4. Regisztrációs képzés

Pénzügyi kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/db)

7.2.2.4.1.

Regisztrációs képzés

12.000.-

 

7.2.2.5. Konzultációs díj

Pénzügyi kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft/fő/óra)

7.2.2.5.1.

a képzési programban meghatározott óraszámon felül szükségessé vált konzultáció

15.000.-/óra

 

7.2.2.6. Mozdonyszimulátor díja

Pénzügyi kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft/fő/óra)

7.2.2.6.1.

mozdonyszimulátor és kezelőszemélyzet biztosítása

20.000.-/óra

7.3.        Csekkek kiadása

A központ részére történő befizetésekhez csak kitöltött, a fenti adatokat és a befizetendő összeget tartalmazó csekk adható ki.