Eljárási-, szolgáltatási-, alapképzés és továbbképzés díjak

A megrendelt eljárások, szolgáltatások, alapképzések és továbbképzések végrehajtásának teljesítését a központ csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi. A díjakat a Magyar Államkincstár (MÁK) 10032000-00287584-00000017 számlaszámra kell megfizetni az eljárás kezdeményezéssel, a szolgáltatás megrendeléssel, illetve az alap- és továbbképzés bejelentéssel egyidejűleg.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, illetve alap- vagy továbbképzéshez kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, alapképzés illetve továbbképzés típusát, pénzügyi kódszámát). Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, alap- illetve továbbképzésekkel kapcsolatban a központ nem vesz figyelembe.

A központ a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére.

 

Alap- és Továbbképzés díjak

Pénzügyi
kódszám

Képzés/továbbképzés típusa

Egy képzés /továbbképzésdíja

(Ft/alkalom)

A

7.1.1.

Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve oktató időszakos képzés

50.000*

7.1.2

Vizsgabiztos továbbképzés

50.000

7.1.3

Megváltozott biztonsági szabályokkal kapcsolatos vizsgabiztosi továbbképzés

50.000/nap

7.1.4

Vasútüzem vezető alapképzés

100.000

7.1.5.

Elméleti vasútszakmai oktatói alapképzés

400.000**

7.1.6.

Elméleti különleges kötöttpálya közlekedési szakmai oktató alapképzés

400.000**

7.1.7.

Elméleti és gyakorlati vasútszakmai oktató vizsgával záruló alapképzés

650.000***

7.1.8.

Elméleti és gyakorlati különleges kötöttpálya közlekedési szakmai oktató vizsgával záruló alapképzés

650.000***

* Magánszemély befizető esetében a központ vezetőjének címzett, indokolt kérelem alapján, a központ vezetője egyéni méltánylás alapján felmentést adhat.
** Pedagógiai, andragógiai állami felsőfokú végzettséggel a díj 300.000.-Ft.
*** Pedagógiai, andragógiai állami felsőfokú végzettséggel a díj 500.000.-Ft.

 

Jóváhagyási eljárások díja

Pénzügyi
kódszám

Eljárás típusa

Jóváhagyás díja (Ft+ÁFA/hatósági vizsga****)

A

7.2.1.1.1

Képzési programok jóváhagyása

40.000

7.2.1.1.2

Képzési programmódosítása (éves felülvizsgálathoz kapcsolódó és egyéb módosítások)

20.000

7.2.1.1.3.

Digitális oktatási anyag jóváhagyás

40.000

****jóváhagyási díjat annyi hatósági vizsga után kell megfizetni, amennyire képzési program felkészít, módosítás esetén amennyit a módosítás érint. Integrált képzési program esetén jóváhagyási díjat annyi modul után kell megfizetni, amennyi modul összevonásra került,módosítás esetén amennyitmódosítás érint.

Okiratok kiállításának díja

Pénzügyi
kódszám

Eljárás típusa

Kiállítás díja

(Ft/db)

A

7.2.1.2.1

Igazolás utólagos pótlása továbbképzésen részvételről

2.000

 

Számítógépes vizsgáztatás a központ eszközeivel


Pénzügyi
kódszám

 

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/vizsga-csomag/alkalom/fő)

A

7.2.2.1.1

számítógépes rendszer biztosítása társasági időszakos vizsgához

3.000

7.2.2.1.2

számítógépes rendszer biztosítása társasági időszakos vizsgához önállókérdés adatbázis esetén

2.000

Pénzügyi
kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/gép/nap)

A

7.2.2.1.3

központ helyiségein kívül vizsgaszerver biztosítása

30.000

7.2.2.1.4

központ helyiségein kívül az első 5 vizsgakliens és a hálózat biztosítása (a vizsgaszerver biztosítása esetén)

díjmentes

7.2.2.1.5

központ helyiségein kívül 6. és további vizsgakliens biztosítása 
(a vizsgaszerver biztosítása esetén)

3.000

7.2.2.1.6

központ helyiségein kívül számítógépes vizsgatermek felkészítése

30.000

 

 

Pénzügyi
kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/gép/
online bejelentés)

A

7.2.2.1.7

központ helyiségében vizsgaszerver biztosítása vasúti társasági vizsgához

20.000

7.2.2.1.8

központ helyiségében az első 15 vizsgakliens és a hálózat biztosítása vasúti társasági vizsgához

díjmentes

Belépőkártyák pótlása

Pénzügyi
kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/belépőkártya)

A

7.2.2.2.1

Belépőkártya pótlása

5.000

Egyéb vasúti hatósági képzések

Pénzügyi
kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/db)

A

7.2.2.3.1

vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése

150.000

7.2.2.3.2

járművezető gyakorlati vasútszakmai oktatói továbbképzés szimulátoron

100.000

7.2.2.3.3

Vizsgabiztosok pedagógiai,andragógiai továbbképzése

150.000

7.2.2.3.4.

Kazánbiztosi képzés

300.000

7.2.2.3.5.

RID kazánbiztos képzés

300.000

7.2.2.3.6.

Kazánbiztosi továbbképzés

150.000

7.2.2.3.7.

RID kazánbiztosi továbbképzés

150.000

7.2.2.3.8.

Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi képzés

350.000

7.2.2.3.9.

Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi továbbképzés

210.000

7.2.2.3.10.

Felsőfokú kiegészítő hatósági műhely részterületi vezetői képzés

300.000

7.2.2.3.11.

ERA OSS képzés

egységes biztonsági tanúsítványok témakör

100.000

7.2.2.3.12.

ERA OSS képzés

ERTMS rendszerek jóváhagyása témakör

80.000

7.2.2.3.13.

ERA OSS képzés

vasúti járműengedélyek témakör

100.000

7.2.2.3.14.

Vasúti balesetvizsgálói alapképzés

350.000

7.2.2.3.15.

Vasúti balesetvizsgálók továbbképzése

210.000

7.2.2.3.16.

Vasúti biztonsági kultúra ismeretek képzés

15.000

7.2.2.3.17.

Biztonságkritikus kommunikáció

15.000

Regisztrációs képzés

Pénzügyi
kódszám

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja (Ft+ÁFA/db)

A

7.2.2.4.1

Regisztrációs képzés

5.000

 

%MCEPASTEBIN%