Eljárási-, szolgáltatási-, továbbképzés- és vizsgadíjak (KTI)

A megrendelt eljárások, szolgáltatások, továbbképzések és vizsgák végrehajtásának teljesítését a központ csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.

A díjakat a Magyar Államkincstár (MÁK) 10032000-00287584-00000017 számlaszámra kell megfizetni az eljárás kezdeményezéssel, a szolgáltatás megrendeléssel, a továbbképzés, illetve a vizsga bejelentéssel egyidejűleg.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, továbbképzéshez, illetve vizsgához kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, továbbképzés, illetve vizsga típusát, pénzügyi kódszámát). Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét és adóazonosító jelét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, továbbképzésekkel, illetve vizsgákkal kapcsolatban a központ nem vesz figyelembe.

A központ a befizetésről számlát állít ki a költségviselő részére

Továbbképzés díjak

Továbbképzés típusa

Egy továbbképzés díja

A két fajta továbbképzés együttes díja

(Ft/alkalom)

  (Ft/személy/két alkalom)

A

B

Üzemvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, illetve vasútszakmai oktató továbbképzések

50.000

50.000

Vizsgabiztos továbbképzés

50.000

                           -

Eljárási és szolgáltatás díjak

Okiratok kiállításának díja

Eljárás típusa

Kiállítás díja

(Ft/db)

A

Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másolat kiállítása

2.000

Jóváhagyási eljárások díja

Eljárás típusa

Jóváhagyás díja

(Ft+ÁFA/hatósági vizsga*)

A

Képzési programok jóváhagyása

40.000

Képzési program módosítása (éves felülvizsgálathoz kapcsolódó és egyéb módosítások)

20.000

 

* A jóváhagyási díjat annyi hatósági vizsga után kell megfizetni, amennyire a képzési program felkészít, módosítás esetén amennyit a módosítás érint. Integrált képzési program esetén a jóváhagyási díjat annyi modul után kell megfizetni, amennyi modul összevonásra került, módosítás esetén amennyit a módosítás érint.

Számítógépes vizsgáztatás a központ eszközeivel

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/vizsgacsomag/alkalom/fő)

A

Számítógépes rendszer biztosítása társasági időszakos vizsgához

3.000

Számítógépes rendszer biztosítása társasági időszakos vizsgához önálló kérdés adatbázis esetén

2.000

 

Számítógépes vizsgáztatás a központ eszközeiveL A központ helyiségein kívül

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/gép/nap)

A

A központ helyiségein kívül vizsgaszerver biztosítása

30.000

A központ helyiségein kívül az első 5 vizsgakliens és a hálózat biztosítása (a vizsgaszerver biztosítása esetén)

díjmentes

A központ helyiségein kívül a 6. és további vizsgakliens biztosítása (a vizsgaszerver biztosítása esetén)

3.000

A központ helyiségein kívül számítógépes vizsgatermek felkészítése

30.000

Számítógépes vizsgáztatás A központ helyiségében

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/gép/online bejelentés)

A

A központ helyiségében vizsgaszerver biztosítása a vasúti társasági vizsgához

20.000

A központ helyiségében az első 15 vizsgakliens és a hálózat biztosítása a vasúti társasági vizsgához

díjmentes

Belépőkártyák pótlása

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/belépőkártya)

A

Belépőkártya pótlása

5.000

 

Akkreditáció

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/db)

A

elektronikus távoktatási, komplex tanulásmenedzsment keretrendszer akkreditációja

8.500.000

az elektronikus távoktatási, komplex tanulásmenedzsment rendszerhez tartozó digitális tananyag akkreditációja

50.000

Speciális Továbbképzés

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja

(Ft+ÁFA/db)

A

Vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése

150.000

Járművezető gyakorlati vasútszakmai oktatói továbbképzés szimulátoron

100.000

Vizsgabiztosok pedagógiai, andragógiai továbbképzése

150.000

 

Regisztrációs Képzés

Szolgáltatás típusa

Szolgáltatás díja
(Ft+ÁFA/db)
A
Regisztrációs képzés 5.000