2023. április 1.

2023. 03. 29.

Tisztelt Képzőszervek!

 

A KAV honlapján az alábbi tájékoztatás olvasható:

„A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint 2023. április 1-jén lépteti hatályba az F.1. sz. Jelzési Utasítást, F.2. sz. Forgalmi Utasítást, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeit, E.2. sz. Fékutasítást, E.12. sz. Utasítás módosításait és az új E.1. sz. Utasítás I., III., IV. részeket, az új Műszaki Táblázatokat és annak 1. sz. módosítását, valamint az új D.2. sz. Utasítást.

 

A vasútbiztonsági szabályok megváltozása miatt, a vasúti vizsgák a következők szerint alakulnak:

- a 2023. április 1-jétől kezdődő vizsgák és azok javítóvizsgái a hatályos utasításhoz kapcsolódó tudásanyagból tehetők,

- a 2023. március 31-éig megkezdett vizsgák és azok javítóvizsgái a módosítás előtti tudásanyagot tartalmazzák.”

A fenti tájékoztatás alapján azon folyamatban lévő tanfolyamok esetén, ahol a hallgatók a 2023. március 31-ig hatályban lévő MÁV Zrt. utasítás rendszeréből kaptak alapképzést, de már nem jelenthetőek be a módosítás előtti tudásanyag szerinti alapvizsgára a fentiek miatt, az alábbi eljárást javasoljuk:

Kérjük, elektronikus úton (e-mailban) jelezzék a KTI VKMK és az ÉKM Vasúti Hatósági Főosztálya felé, hogy a képzést az alábbi módon folytatják:

Mivel a vizsgára bejelentés meghiúsult, ezért a KTI VKMK honlapján közzétett ELTÉRÉSEK központi képzési program szerint, annak óraszámainak minimum háromszorosára növelt óraszámával (mivel jelzett tanulóknak nincs meg a bemeneti feltétele, a korábbi alapvizsga, valamint a vizsgák módszertana is megváltozott, ezért szükséges az óraszám emelése!) folytatják a képzést, amelynek befejezése után bejelenthetővé válnak a hallgatók a módosított utasítás anyagából vizsgára.

A vizsga felkészítés terjedjen ki a KAV honlapján található Vizsgaszabályzat és eljárási rend ÚJ függelékeiben található vizsgák kérdéseire, vizsgamódszereire!

Az alapképzés változás bejelentés tartalmazza:

  • Az eredeti képzés elnevezését
  • Az eredetileg tervezett pontos vizsga elnevezést (évszám/1 végű)
  • Az eredeti képzés kezdetét
  • Az eredeti képzés tervezett befejezését
  • A módosított befejezési dátumot és a képzés napjait
  • Az új vizsga elnevezést (évszám/2 végű)
  • Az alkalmazott ELTÉRÉSEK képzési program számát és a tervezett óraszámot (minimum háromszorosa a képzési programban szerepelthez képest, de több lehet!)

 

Mivel alapszabályként 2023. április 1 után csak a módosított utasítás anyagot tartalmazó új képzési programokkal lenne indítható képzés, ezért a fenti módszer (a korábbi képzési program + ELTÉRÉSEK háromszoros óraszámmal kiegészítve) alkalmazását javasoljuk addig, amíg a módosított utasítás anyagát tartalmazó új képzési programok el nem készülnek, az új képzési programok jóváhagyásig, de legkésőbb április 30-ig. 2023. április 30-ig az új képzési programokat el kell készíteni és be kell nyújtani a KTI VKMK-nak jóváhagyásra.