Vasútüzem vezető

Tájékoztató a vasútüzem-vezető alapképzés indításáról

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Vasúti Képzési Módszertani Központ (továbbiakban: Központ) meghirdeti vasútüzem-vezető alapképzését.

A Központ a képzést a vasúti közlekedési hatóság által jóváhagyott Vasútüzem-vezető (csak Általános forgalmi vizsgával együtt érvényes) 2022 képzési program alapján végzi.

A képzésben való részvétel feltételei:

 

-          középiskolai végzettség

 

-       érvényes vasútegészségügyi alkalmassági határozat (a 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint.

 

-       a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti pályahálózatra érvényes általános forgalmi vizsga.

 

-       Felnőttképzési szerződés megkötése.

 

A képzésben részt venni szándékozóknak az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, valamint a 19/2011 (V.10.) NFM rendelet szerinti pályahálózatra érvényes általános forgalmi vizsga letételét igazoló dokumentumot szkennelve a jelentkezési felületre (Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszer, KéReg) kell feltölteniük.

A képzésben részt venni szándékozók az alapképzésre, a Központ által meghirdetett alábbi időpontok figyelembevételével jelentkezhetnek:

Jelentkezési határidő:

2023. január 16.

A képzés tervezett indulása:

2023. február 13.

 

A képzés adatai:

A képzés megnevezése, száma:

Vasútüzem-vezető (csak Általános forgalmi vizsgával együtt érvényes) 2022,

KTI/VKMK/338-1/2022

A képzés belső azonosítója:

VKMK-AK-VÜV-2023/1

A képzés kezdete:

2023. február 13.

A képzés tervezett befejezése:

2023. március 10.

A képzés óraszáma:

40 óra

Az ellenőrzés, értékelés módja:

Folyamatos visszajelzés

A képzés helye:     

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

 

A képzés tervezetten az alábbi napokon kerül megtartásra minden nap 9:00 és 16:00 között.

2023. február 13-14.

2023. február 20-21.

2023. február 27-28.

 

A jelentkezési kérelmet elektronikus formában a KéReg elektronikus felületen - KéReg tájékoztató- az alapképzés jelentkezési lap kitöltésével – kell kezdeményezni a Központnál.

Az alapképzés minimum 10 fő, de legfeljebb 30 fő létszámmal kerül elindításra. A csoportlétszám feltöltése a KéReg elektronikus felületen történt hiánytalan, érvényes jelentkezések időbeli sorrendje alapján történik.

A felvételt nyert jelentkezők az alapképzésen akkor vehetnek részt, ha a jelentkezésüket a központ, a jelentkezés lezárását követő 5 munkanapon belül visszaigazolta.

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a képzés megkezdésének feltétele, hogy a képzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - díja (Ft/fő) befizetésre került. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt a KéReg elektronikus felületen feltölti a Központ részére.

A szerződéssel vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében az alapképzés - Központ Eljárási rendje, vagy a képzésről szóló hirdetménye szerinti - teljes díját (Ft/fő) egy összegben, minden megkezdett részvétel után - függetlenül attól, hogy befejezte-e, vagy tesz-e sikeres vizsgát az alapképzésen résztvevő - az alapképzés kezdési hónapjára vonatkozó elszámolás alapján kell megfizetni a Központ által a vasúti társaság, illetve képzőszervezet részére a tárgyhónapot követő 2. napig megküldött analitika alapján. Az elvégzett és egyeztetett szolgáltatásokról a tárgyhónapot követő 4. napig a vasúti társaság, illetve képzőszervezet teljesítésigazolást állít ki, amely teljesítésigazolás alapján a Központ a tárgyhónapot követő 8. napig állítja ki a számlát. A Központ által kiállított számla alapján a teljesítés határideje a számla vasúti társaság, illetve képzőszervezet általi kézhezvételétől számított 30 nap. A fizetés módja: banki átutalás.

A vasútüzem-vezető alapképzés díja a képzés költségét magában foglalja, de nem tartalmazza a résztvevő szálláshely és utazási költségét, illetve az alapképzést lezáró, hatósági vizsga, továbbá a képzési programban meghatározott óraszámon felül szükségessé vált konzultáció költségét.

A Központ által jogszabályi felhatalmazás alapján szervezett képzések esetében felnőttképzési szerződés megkötésére 2022-től oly módon kerül sor, hogy a felnőttképzési szerződés tartalmát - mint általános szerződési feltételeket - a Központ a honlapján illetve a KéReg elektronikus felületen ismerteti meg a képzésben résztvevő személyekkel.

 

Budapest, 2022. december 19.

 

 

 

Hidasi Sándor

központvezető