Elméleti vasútszakmai oktató

Tájékoztató az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók alapképzésének indításáról

 

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Képzési Módszertani Központ (továbbiakban: Központ) meghirdeti az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató alapképzését.

A Központ a képzést a vasúti közlekedési hatóság által jóváhagyott - Vasútszakmai oktató (elméleti) alapképzési program 2022  - képzési program alapján végzi.

A képzésben való részvétel feltételei:

 

-    A jelentkező szerepel a hatályos hatósági oktatói névjegyzékben, mint gyakorlati vasútszakmai oktató.

 

-    Felvételi elbeszélgetésen vesz részt. A felvételi eljárás keretében kb. 20 perces személyes elbeszélgetésre kerül sor minden érintett jelentkezővel.

 

-     Felnőttképzési szerződést köt.

 

A képzésben részt venni szándékozóknak a gyakorlati vasútszakmai oktatói névjegyzékbe vételi határozatot szkennelve a jelentkezési felületre (Képzési regisztrációs és jelentkezési rendszer, KéReg) kell feltölteniük.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezéskor vegyék figyelembe a 19/2011 (V.10) NFM rendelet 8. §-a által szabályozott, a vasútszakmai elméleti oktatók hatósági oktatói névjegyzékbe kerülésének feltételeit.

A képzésben részt venni szándékozók az alapképzésre, a Központ által meghirdetett alábbi időpontok figyelembevételével jelentkezhetnek:

 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 13.
Felvételi elbeszélgetés
egyéni jelentkezés esetén:
február hónapban egyénileg egyeztetett
időpontban
A képzés tervezett indulása: 2023. március 13.

                                       

A képzés adatai:

A képzés megnevezése, száma:                                                                         Vasútszakmai oktató (elméleti) alapképzés, VHF/7787/2022-ITM
A képzés belső azonosítója:          

VKMK-AK-VSZO-2023/1

A képzés kezdete:              2023. március 13.
Az oktatás befejezése: 2023. június 27.
A képzés óraszáma:            198 óra (128 óra elmélet, 60 óra gyakorlat,
10 óra hospitálás)
A képzés tervezett befejezése:               
2023. július 14.
Az ellenőrzés, értékelés módja:                                 
Folyamatos visszajelzés
A képzés helye:      
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

                        

A képzés tervezetten az alábbi napokon kerül megtartásra, minden nap 9:00 és 16:00 között:

2023. március 13-14; 20-21; 27-28;

2023. április 03-04; 11-12; 17-18; 24-25;

2023. május 02-03; 08-09; 15-16; 22-23; 30-31;

2023. június 05-06; 12-13; 19-20; 26-27

 

 

A jelentkezési kérelmet elektronikus formában a KéReg elektronikus felületen -KéReg tájékoztató– az alapképzés jelentkezési lap kitöltésével – kell kezdeményezni a Központnál.

Az alapképzés minimum 10 fő, de legfeljebb 24 fő létszámmal kerül elindításra. A csoportlétszám feltöltése a KéReg elektronikus felületen történt hiánytalan, érvényes jelentkezések időbeli sorrendje alapján történik.

A felvételt nyert jelentkezők az alapképzésen akkor vehetnek részt, ha a jelentkezésüket a Központ, a jelentkezés lezárását követő 5 munkanapon belül visszaigazolta.

A magánszemélyek és szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással nem rendelkező vasúti társaságok illetve képzőszervek esetében a képzés megkezdésének feltétele, hogy a képzés - VKMK Eljárási rendje szerinti - díja (Ft/fő) befizetésre került. A képzésen résztvevő az erről szóló igazolást legkésőbb 5 munkanappal a képzés megkezdése előtt a KéReg elektronikus felületen feltölti a Központ részére.

A szerződéssel vagy együttműködési megállapodással rendelkező vasúti társaságok, illetve képzőszervezetek esetében az alapképzés - Központ Eljárási rendje, vagy a képzésről szóló hirdetménye szerinti - teljes díját (Ft/fő) egy összegben, minden megkezdett részvétel után - függetlenül attól, hogy befejezte-e, vagy tesz-e sikeres vizsgát az alapképzésen résztvevő - az alapképzés kezdési hónapjára vonatkozó elszámolás alapján kell megfizetni a Központ által a vasúti társaság, illetve képzőszervezet részére a tárgyhónapot követő 2. napig megküldött analitika alapján. Az elvégzett és egyeztetett szolgáltatásokról a tárgyhónapot követő 4. napig a vasúti társaság, illetve képzőszervezet teljesítésigazolást állít ki, amely teljesítésigazolás alapján a Központ a tárgyhónapot követő 8. napig állítja ki a számlát. A Központ által kiállított számla alapján a teljesítés határideje a számla vasúti társaság, illetve képzőszervezet általi kézhezvételétől számított 30 nap. A fizetés módja: banki átutalás.

Az elméleti vasútszakmai, valamint különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók alapképzésének díja a képzés költségét magában foglalja, de nem tartalmazza a résztvevő szálláshely és utazási költségét, illetve az alapképzést lezáró, hatósági vizsga, továbbá a képzési programban meghatározott óraszámon felül szükségessé vált konzultáció költségét.

A Központ által jogszabályi felhatalmazás alapján szervezett képzések esetében felnőttképzési szerződés megkötésére oly módon kerül sor, hogy a felnőttképzési szerződés tartalmát - mint általános szerződési feltételeket - a Központ a honlapján illetve a KéReg elektronikus felületen ismerteti meg a képzésben résztvevő személyekkel.

                 

                         Budapest, 2023. január 16.

 

                    Hidasi Sándor

                   központvezető